Podatność CVE-2015-8087


Publikacja: 2015-11-19

Opis:
Huawei NE20E-S, NE40E-M, and NE40E-M2 routers with software before V800R007C10SPC100 and NE40E and NE80E routers with software before V800R007C00SPC100 allows remote attackers to send packets to other VPNs and conduct flooding attacks via a crafted MPLS forwarding packet, aka a "VPN routing and forwarding (VRF) hopping vulnerability."

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Huawei -> Ne router software 

 Referencje:
http://www1.huawei.com/en/security/psirt/security-bulletins/security-advisories/hw-457933.htm

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top