Podatność CVE-2015-8232


Publikacja: 2015-11-17

Opis:
The UC Profile module 6.x-1.x before 6.x-1.3 for Drupal does not properly check access to profiles in certain circumstances, which might allow remote attackers to obtain sensitive information from the anonymous user profile via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Uc profile project -> Uc profile 

 Referencje:
https://www.drupal.org/node/2613444
https://www.drupal.org/node/2612812

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top