Podatność CVE-2015-8249


Publikacja: 2017-09-27   Modyfikacja: 2017-09-28

Opis:
The FileUploadServlet class in ManageEngine Desktop Central 9 before build 91093 allows remote attackers to upload and execute arbitrary files via the ConnectionId parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
ManageEngine Desktop Central 9 FileUploadServlet ConnectionId
sinn3r
15.12.2015

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Manageengine -> Desktop central 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/134806/ManageEngine-Desktop-Central-9-FileUploadServlet-ConnectionId.html
http://www.rapid7.com/db/modules/exploit/windows/http/manageengine_connectionid_write
https://community.rapid7.com/community/infosec/blog/2015/12/14/r7-2015-22-manageengine-desktop-central-9-fileuploadservlet-connectionid-vulnerability-cve-2015-8249
https://www.exploit-db.com/exploits/38982/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top