Podatność CVE-2015-8312


Publikacja: 2016-05-13

Opis:
Off-by-one error in afs_pioctl.c in OpenAFS before 1.6.16 might allow local users to cause a denial of service (memory overwrite and system crash) via a pioctl with an input buffer size of 4096 bytes.

Typ:

CWE-189

(Numeric Errors)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Openafs -> Openafs 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
http://git.openafs.org/?p=openafs.git;a=commitdiff;h=2ef863720da4d9f368aaca0461c672a3008195ca
http://www.debian.org/security/2016/dsa-3569
https://www.openafs.org/dl/1.6.16/RELNOTES-1.6.16

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top