Podatność CVE-2015-8320


Publikacja: 2015-11-23

Opis:
Apache Cordova-Android before 3.7.0 improperly generates random values for BridgeSecret data, which makes it easier for attackers to conduct bridge hijacking attacks by predicting a value.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Apache -> Cordova 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/134496/Apache-Cordova-Android-3.6.4-BridgeSecret-Weak-Randomization.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/536945/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/77679
https://cordova.apache.org/announcements/2015/11/20/security.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top