Podatność CVE-2015-8366


Publikacja: 2020-01-14

Opis:
Array index error in smal_decode_segment function in LibRaw before 0.17.1 allows context-dependent attackers to cause memory errors and possibly execute arbitrary code via vectors related to indexes.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
LibRaw 0.17 Overflow
ChenQin
01.12.2015

Typ:

CWE-129

(Improper Validation of Array Index)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Libraw -> Libraw 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/134573/LibRaw-0.17-Overflow.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2015/Nov/108
http://www.libraw.org/news/libraw-0-17-1

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top