Podatność CVE-2015-8400


Publikacja: 2016-01-12

Opis:
The HTTPS fallback implementation in Shell In A Box (aka shellinabox) before 2.19 makes it easier for remote attackers to conduct DNS rebinding attacks via the "/plain" URL.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Shellinabox project -> Shellinabox 
Fedoraproject -> Fedora 

 Referencje:
https://github.com/shellinabox/shellinabox/releases/tag/v2.19
https://github.com/shellinabox/shellinabox/issues/355
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2015/12/02/7
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2015/12/02/6
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2016-January/175224.html
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2016-January/175117.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top