Podatność CVE-2015-8482


Publikacja: 2015-12-07

Opis:
Blue Coat Unified Agent before 4.6.2 does not prevent modification of its configuration files when running in local enforcement mode, which allows local administrators to unblock categories or disable the agent via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Bluecoat -> Unified agent 

 Referencje:
https://bto.bluecoat.com/security-advisory/sa102

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top