Podatność CVE-2015-8571


Publikacja: 2015-12-15   Modyfikacja: 2015-12-16

Opis:
Integer overflow in Autodesk Design Review (ADR) before 2013 Hotfix 2 allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted biClrUsed value in a BMP file, which triggers a buffer overflow.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Autodesk -> Design review 

 Referencje:
https://knowledge.autodesk.com/support/design-review/downloads/caas/downloads/content/autodesk-design-review-2013-hotfix.html
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-15-617

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top