Podatność CVE-2015-8572


Publikacja: 2015-12-15   Modyfikacja: 2015-12-16

Opis:
Multiple buffer overflows in Autodesk Design Review (ADR) before 2013 Hotfix 2 allow remote attackers to execute arbitrary code via crafted RLE data in a (1) BMP or (2) FLI file, (3) encoded scan lines in a PCX file, or (4) DataSubBlock or (5) GlobalColorTable in a GIF file.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Autodesk -> Design review 

 Referencje:
https://knowledge.autodesk.com/support/design-review/downloads/caas/downloads/content/autodesk-design-review-2013-hotfix.html
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-15-620
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-15-619
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-15-618
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-15-616
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-15-615

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top