Podatność CVE-2015-8791


Publikacja: 2016-01-29

Opis:
The EbmlElement::ReadCodedSizeValue function in libEBML before 1.3.3 allows context-dependent attackers to obtain sensitive information from process heap memory via a crafted length value in an EBML id, which triggers an invalid memory access.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Matroska -> Libebml 

 Referencje:
http://lists.matroska.org/pipermail/matroska-users/2015-October/006985.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2016-01/msg00035.html
http://www.debian.org/security/2016/dsa-3538
https://github.com/Matroska-Org/libebml/blob/release-1.3.3/ChangeLog
https://github.com/Matroska-Org/libebml/commit/24e5cd7c666b1ddd85619d60486db0a5481c1b90

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top