Podatność CVE-2015-8813


Publikacja: 2017-03-03

Opis:
The Page_Load function in Umbraco.Web/umbraco.presentation/umbraco/dashboard/FeedProxy.aspx.cs in Umbraco before 7.4.0 allows remote attackers to conduct server-side request forgery (SSRF) attacks via the url parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Umbraco -> Umbraco 

 Referencje:
http://issues.umbraco.org/issue/U4-7457
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2016/02/16/10
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2016/02/17/1
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2016/02/17/5
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2016/02/18/8
https://github.com/umbraco/Umbraco-CMS/commit/924a016ffe7ae7ea6d516c07a7852f0095eddbce

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top