Podatność CVE-2015-8814


Publikacja: 2017-03-03

Opis:
Umbraco before 7.4.0 allows remote attackers to bypass anti-forgery security measures and conduct cross-site request forgery (CSRF) attacks as demonstrated by editing user account information in the templates.asmx.cs file.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Umbraco -> Umbraco 

 Referencje:
http://issues.umbraco.org/issue/U4-7459
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2016/02/16/10
https://github.com/umbraco/Umbraco-CMS/commit/18c3345e47663a358a042652e697b988d6a380eb

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top