Podatność CVE-2015-8815


Publikacja: 2017-03-03

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in Umbraco before 7.4.0 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the name parameter to (1) the media page, (2) the developer data edit page, or (3) the form page.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Umbraco -> Umbraco 

 Referencje:
http://issues.umbraco.org/issue/U4-7461
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2016/02/16/10

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top