Podatność CVE-2015-9220


Publikacja: 2018-04-18

Opis:
In Android before 2018-04-05 or earlier security patch level on Qualcomm Snapdragon Mobile and Snapdragon Wear IPQ4019, IPQ8064, MDM9206, MDM9607, MDM9640, MDM9650, QCA4531, QCA6174A, QCA6574AU, QCA6584, QCA6584AU, QCA9377, QCA9378, QCA9379, QCA9558, QCA9880, QCA9886, QCA9980, SD 210/SD 212/SD 205, SD 425, SD 625, SD 810, SD 820, and SDX20, integer overflow occurs when the size of the firmware section is incorrectly encoded in the firmware image.

Typ:

CWE-190

(Integer Overflow or Wraparound)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Qualcomm -> Qca9880 firmware 
Qualcomm -> Ipq4019 firmware 
Qualcomm -> Qca9886 firmware 
Qualcomm -> Ipq8064 firmware 
Qualcomm -> Qca9980 firmware 
Qualcomm -> Mdm9206 firmware 
Qualcomm -> Sd 205 firmware 
Qualcomm -> Mdm9607 firmware 
Qualcomm -> Sd 210 firmware 
Qualcomm -> Mdm9640 firmware 
Qualcomm -> Sd 212 firmware 
Qualcomm -> Mdm9650 firmware 
Qualcomm -> Sd 425 firmware 
Qualcomm -> Qca4531 firmware 
Qualcomm -> Sd 625 firmware 
Qualcomm -> Qca6174a firmware 
Qualcomm -> Sd 810 firmware 
Qualcomm -> Qca6574au firmware 
Qualcomm -> Sd 820 firmware 
Qualcomm -> Qca6584 firmware 
Qualcomm -> Sdx20 firmware 
Qualcomm -> Qca6584au firmware 
Qualcomm -> Qca9377 firmware 
Qualcomm -> Qca9378 firmware 
Qualcomm -> Qca9379 firmware 
Qualcomm -> Qca9558 firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/103671
https://source.android.com/security/bulletin/2018-04-01

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top