Podatność CVE-2015-9255


Publikacja: 2018-02-20

Opis:
Datto ALTO and SIRIS devices allow remote attackers to obtain sensitive information about data, software versions, configuration, and virtual machines via a request to a Web Virtual Directory.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Datto -> Alto 2 firmware 
Datto -> Alto 3 firmware 
Datto -> Alto imaged firmware 
Datto -> Alto xl firmware 
Datto -> Siris 2 firmware 
Datto -> Siris 3 firmware 
Datto -> Siris 3 x all-flash firmware 
Datto -> Siris virtual firmware 

 Referencje:
http://www.information-paradox.net/2015/02/cve-2015-2081-multiple-vulnerabilities.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top