Podatność CVE-2015-9279


Publikacja: 2019-01-16

Opis:
MailEnable before 8.60 allows Stored XSS via malformed use of "<img/src" with no ">" character in the body of an e-mail message.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Mailenable -> Mailenable 

 Referencje:
https://web.archive.org/web/20150329173628/http://www.mailenable.com/Standard-ReleaseNotes.txt
https://www.nccgroup.trust/globalassets/our-research/uk/technical-advisories/2015/technical-advisory-multiple-vulnerabilities-in-mailenable.pdf
https://www.nccgroup.trust/uk/our-research/multiple-vulnerabilities-in-mailenable/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top