Podatność CVE-2015-9280


Publikacja: 2019-01-16

Opis:
MailEnable before 8.60 allows XXE via an XML document in the request.aspx Options parameter.

Typ:

CWE-611

(Information Exposure Through XML External Entity Reference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Mailenable -> Mailenable 

 Referencje:
https://web.archive.org/web/20150329173628/http://www.mailenable.com/Standard-ReleaseNotes.txt
https://www.nccgroup.trust/globalassets/our-research/uk/technical-advisories/2015/technical-advisory-multiple-vulnerabilities-in-mailenable.pdf
https://www.nccgroup.trust/uk/our-research/multiple-vulnerabilities-in-mailenable/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top