Podatność CVE-2015-9360


Publikacja: 2019-08-28

Opis:
The updraftplus plugin before 1.9.64 for WordPress has XSS via add_query_arg() and remove_query_arg().

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Updraftplus -> Updraftplus 

 Referencje:
https://blog.sucuri.net/2015/04/security-advisory-xss-vulnerability-affecting-multiple-wordpress-plugins.html
https://updraftplus.com/new-security-vulnerability-found-across-significant-numbers-of-wordpress-plugins-including-updraftplus/

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top