Podatność CVE-2015-9446


Publikacja: 2019-09-26

Opis:
The unite-gallery-lite plugin before 1.5 for WordPress has SQL injection via data[galleryID] to wp-admin/admin-ajax.php.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Unitegallery -> Unite gallery lite 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/132842/
https://wordpress.org/plugins/unite-gallery-lite/#developers
https://wpvulndb.com/vulnerabilities/8113

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top