Podatność CVE-2015-9447


Publikacja: 2019-09-26

Opis:
The unite-gallery-lite plugin before 1.5 for WordPress has CSRF and SQL injection via wp-admin/admin.php galleryid or id parameters.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Unitegallery -> Unite gallery lite 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/132842/
https://wordpress.org/plugins/unite-gallery-lite/#developers
https://wpvulndb.com/vulnerabilities/8113

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top