Podatność CVE-2016-0330


Publikacja: 2016-07-15

Opis:
IBM Security Identity Manager (ISIM) Virtual Appliance 7.0.0.0 through 7.0.1.1 before 7.0.1-ISS-SIM-FP0003 mishandles password creation, which makes it easier for remote attackers to obtain access by leveraging an attack against the password algorithm.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IBM -> Security identity manager adapter 

 Referencje:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21985736
http://www.securitytracker.com/id/1036255

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top