Podatność CVE-2016-0380


Publikacja: 2016-08-07   Modyfikacja: 2016-08-08

Opis:
IBM Sterling Connect:Direct for Unix 4.1.0 before 4.1.0.4 iFix073 and 4.2.0 before 4.2.0.4 iFix003 uses default file permissions of 0664, which allows local users to obtain sensitive information via standard filesystem operations.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IBM -> Sterling connect direct for unix 
IBM -> Sterling connect direct 

 Referencje:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1IT14769
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21988278
http://www.securityfocus.com/bid/92336

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top