Podatność CVE-2016-0525


Publikacja: 2016-01-20   Modyfikacja: 2016-01-21

Opis:
Unspecified vulnerability in the Oracle Universal Work Queue component in Oracle E-Business Suite 11.5.10.2, 12.1.1, 12.1.2, and 12.1.3 allows remote attackers to affect confidentiality and integrity via unknown vectors related to Work Provider Administration.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Oracle -> Universal work queue 

 Referencje:
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2016-2367955.html
http://www.securitytracker.com/id/1034726

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top