Podatność CVE-2016-0752


Publikacja: 2016-02-15   Modyfikacja: 2016-02-16

Opis:
Directory traversal vulnerability in Action View in Ruby on Rails before 3.2.22.1, 4.0.x and 4.1.x before 4.1.14.1, 4.2.x before 4.2.5.1, and 5.x before 5.0.0.beta1.1 allows remote attackers to read arbitrary files by leveraging an application's unrestricted use of the render method and providing a .. (dot dot) in a pathname.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Ruby on Rails Dynamic Render File Upload Remote Code Execution
John Poulin
14.10.2016

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Rubyonrails -> Ruby on rails 
Rubyonrails -> Rails 

 Referencje:
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2016-February/178044.html
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2016-February/178069.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-04/msg00053.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2016-02/msg00034.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2016-02/msg00043.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-0296.html
http://www.debian.org/security/2016/dsa-3464
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2016/01/25/13
http://www.securityfocus.com/bid/81801
http://www.securitytracker.com/id/1034816
https://groups.google.com/forum/message/raw?msg=ruby-security-ann/335P1DcLG00/JXcBnTtZEgAJ
https://www.exploit-db.com/exploits/40561/

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top