Podatność CVE-2016-0781


Publikacja: 2017-05-25

Opis:
The UAA OAuth approval pages in Cloud Foundry v208 to v231, Login-server v1.6 to v1.14, UAA v2.0.0 to v2.7.4.1, UAA v3.0.0 to v3.2.0, UAA-Release v2 to v7 and Pivotal Elastic Runtime 1.6.x versions prior to 1.6.20 are vulnerable to an XSS attack by specifying malicious java script content in either the OAuth scopes (SCIM groups) or SCIM group descriptions.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Pivotal software -> Cloud foundry 
Pivotal software -> Cloud foundry uaa 
Pivotal software -> Cloud foundry elastic runtime 
Pivotal software -> Cloud foundry uaa release 
Pivotal software -> Login-server 

 Referencje:
https://pivotal.io/security/cve-2016-0781

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top