Podatność CVE-2016-0861


Publikacja: 2016-02-05

Opis:
General Electric (GE) Industrial Solutions UPS SNMP/Web Adapter devices with firmware before 4.8 allow remote authenticated users to execute arbitrary commands via unspecified vectors.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
GE Industrial Solutions UPS SNMP Adapter Command Injection
Karn Ganeshen
04.02.2016

Typ:

CWE-78

(Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Command Injection') )

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
GE -> Ups snmp web adapter firmware 

 Referencje:
http://apps.geindustrial.com/publibrary/checkout/Application%20and%20Technical%7CGEIS_SNMP%7CPDF&filename=GEIS_SNMP.pdf
http://packetstormsecurity.com/files/135586/GE-Industrial-Solutions-UPS-SNMP-Adapter-Command-Injection.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2016/Feb/21
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-16-033-02
https://www.exploit-db.com/exploits/39408/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top