Podatność CVE-2016-0862


Publikacja: 2016-02-05

Opis:
General Electric (GE) Industrial Solutions UPS SNMP/Web Adapter devices with firmware before 4.8 allow remote authenticated users to obtain sensitive cleartext account information via unspecified vectors.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
GE Industrial Solutions UPS SNMP Adapter Command Injection
Karn Ganeshen
04.02.2016

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
GE -> Ups snmp web adapter firmware 
GE -> Snmp web adapter firmware 
GE -> Snmp/web adapter firmware 

 Referencje:
http://apps.geindustrial.com/publibrary/checkout/Application%20and%20Technical%7CGEIS_SNMP%7CPDF&filename=GEIS_SNMP.pdf
http://packetstormsecurity.com/files/135586/GE-Industrial-Solutions-UPS-SNMP-Adapter-Command-Injection.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2016/Feb/21
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-16-033-02
https://www.exploit-db.com/exploits/39408/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top