Podatność CVE-2016-0887


Publikacja: 2016-04-12   Modyfikacja: 2016-04-13

Opis:
EMC RSA BSAFE Micro Edition Suite (MES) 4.0.x and 4.1.x before 4.1.5, RSA BSAFE Crypto-C Micro Edition (CCME) 4.0.x and 4.1.x before 4.1.3, RSA BSAFE Crypto-J before 6.2.1, RSA BSAFE SSL-J before 6.2.1, and RSA BSAFE SSL-C before 2.8.9 allow remote attackers to discover a private-key prime by conducting a Lenstra side-channel attack that leverages an application's failure to detect an RSA signature failure during a TLS session.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.6/10
2.9/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
EMC -> Rsa bsafe 
EMC -> Rsa bsafe crypto-c 
EMC -> Rsa bsafe crypto-j 
EMC -> Rsa bsafe ssl-c 
EMC -> Rsa bsafe ssl-j 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/136656/RSA-BSAFE-Lenstras-Attack.html
http://seclists.org/bugtraq/2016/Apr/66
http://www.securityfocus.com/archive/1/538055/100/0/threaded
http://www.securitytracker.com/id/1035515
http://www.securitytracker.com/id/1035516
http://www.securitytracker.com/id/1035517

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top