Podatność CVE-2016-0909


Publikacja: 2016-11-15

Opis:
EMC Avamar Data Store (ADS) and Avamar Virtual Edition (AVE) versions 7.3 and older contain a vulnerability that may expose the Avamar servers to potentially be compromised by malicious users.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
EMC -> Avamar data store 
EMC -> Avamar server virtual edition 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/539613
http://www.securityfocus.com/bid/93788

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top