Podatność CVE-2016-0915


Publikacja: 2016-08-22

Opis:
The Self-Service Portal in EMC RSA Authentication Manager (AM) Prime Self-Service 3.0 and 3.1 before 3.1 1915.42871 allows remote authenticated users to cause a denial of service (PIN change for an arbitrary user) via a modified token serial number within a PIN change request, related to a "direct object reference vulnerability."

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.5/10
4.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
EMC -> Authentication manager prime self-service 

 Referencje:
http://seclists.org/bugtraq/2016/Aug/71
http://www.securityfocus.com/bid/92394
http://www.securitytracker.com/id/1036557

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top