Podatność CVE-2016-0951


Publikacja: 2016-02-10

Opis:
Adobe Photoshop CC 2014 before 15.2.4, Photoshop CC 2015 before 16.1.2, and Bridge CC before 6.2 allow attackers to execute arbitrary code or cause a denial of service (memory corruption) via unspecified vectors, a different vulnerability than CVE-2016-0952 and CVE-2016-0953.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Adobe Photoshop CC & Bridge CC PNG file parsing memory corruption
Francis Provench...
09.02.2016

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Adobe -> Bridge cc 
Adobe -> Photoshop cc 2015 
Adobe -> Photoshop cc 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id/1034979
https://helpx.adobe.com/security/products/photoshop/apsb16-03.html
https://www.exploit-db.com/exploits/39429/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top