Podatność CVE-2016-1000126


Publikacja: 2016-10-10   Modyfikacja: 2016-10-11

Opis:
Reflected XSS in wordpress plugin admin-font-editor v1.8

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Admin-font-editor project -> Admin-font-editor 

 Referencje:
http://www.vapidlabs.com/wp/wp_advisory.php?v=526
https://wordpress.org/plugins/admin-font-editor

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top