Podatność CVE-2016-10079


Publikacja: 2017-02-01

Opis:
SAPlpd through 7400.3.11.33 in SAP GUI 7.40 on Windows has a Denial of Service vulnerability (service crash) with a long string to TCP port 515.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
SAP -> Saplpd 

 Referencje:
https://www.exploit-db.com/exploits/41030/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top