Podatność CVE-2016-10106


Publikacja: 2017-01-03

Opis:
Directory traversal vulnerability in scgi-bin/platform.cgi on NETGEAR FVS336Gv3, FVS318N, FVS318Gv2, and SRX5308 devices with firmware before 4.3.3-8 allows remote authenticated users to read arbitrary files via a .. (dot dot) in the thispage parameter, as demonstrated by reading the /etc/shadow file.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Netgear -> Srx5308 firmware 
Netgear -> Fvs318gv2 firmware 
Netgear -> Fvs318n firmware 
Netgear -> Fvs336gv3 firmware 

 Referencje:
http://kb.netgear.com/30739/Path-Traversal-Attack-Security-Vulnerability
http://www.securityfocus.com/bid/95204
http://www.securitytracker.com/id/1037548
https://twitter.com/mantislesin/status/816618162770821120

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top