Podatność CVE-2016-10116


Publikacja: 2017-01-04

Opis:
NETGEAR Arlo base stations with firmware 1.7.5_6178 and earlier, Arlo Q devices with firmware 1.8.0_5551 and earlier, and Arlo Q Plus devices with firmware 1.8.1_6094 and earlier use a pattern of adjective, noun, and three-digit number for the customized password, which makes it easier for remote attackers to obtain access via a dictionary attack.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Netgear -> Arlo base station firmware 
Netgear -> Arlo q plus camera firmware 
Netgear -> Arlo q camera firmware 

 Referencje:
http://blog.newskysecurity.com/2016/09/brute-force-vulnerability-netgear-arlo/
http://kb.netgear.com/30731/Arlo-WiFi-Default-Password-Security-Vulnerability
http://www.securityfocus.com/bid/95266

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top