Podatność CVE-2016-10446


Publikacja: 2018-04-18

Opis:
In Android before 2018-04-05 or earlier security patch level on Qualcomm Snapdragon Automobile, Snapdragon Mobile, and Snapdragon Wear MDM9206, MDM9650, SD 210/SD 212/SD 205, SD 820, SD 820A, and SD 835, incorrect configuration of the OCIMEM MPU may provide NonSecure Software access to OCIMEM memory used by TZ.

Typ:

CWE-16

(Configuration)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Qualcomm -> Mdm9206 firmware 
Qualcomm -> Mdm9650 firmware 
Qualcomm -> Sd 205 firmware 
Qualcomm -> Sd 210 firmware 
Qualcomm -> Sd 212 firmware 
Qualcomm -> Sd 820 firmware 
Qualcomm -> Sd 820a firmware 
Qualcomm -> Sd 835 firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/103671
https://source.android.com/security/bulletin/2018-04-01

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top