Podatność CVE-2016-10501


Publikacja: 2018-04-18

Opis:
In Android before 2018-04-05 or earlier security patch level on Qualcomm Snapdragon Mobile, Snapdragon Wear, and Small Cell SoC FSM9055, MDM9206, MDM9607, MDM9635M, MDM9655, MSM8909W, SD 210/SD 212/SD 205, SD 400, SD 410/12, SD 425, SD 430, SD 450, SD 615/16/SD 415, SD 617, SD 625, SD 650/52, SD 800, SD 808, SD 810, and SD 835, improper input validation can occur while parsing an image.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Qualcomm -> Sd 450 firmware 
Qualcomm -> Fsm9055 firmware 
Qualcomm -> Sd 615 firmware 
Qualcomm -> Mdm9206 firmware 
Qualcomm -> Sd 616 firmware 
Qualcomm -> Mdm9607 firmware 
Qualcomm -> Sd 617 firmware 
Qualcomm -> Mdm9635m firmware 
Qualcomm -> Sd 625 firmware 
Qualcomm -> Mdm9655 firmware 
Qualcomm -> Sd 650 firmware 
Qualcomm -> Msm8909w firmware 
Qualcomm -> Sd 652 firmware 
Qualcomm -> Sd 205 firmware 
Qualcomm -> Sd 800 firmware 
Qualcomm -> Sd 210 firmware 
Qualcomm -> Sd 808 firmware 
Qualcomm -> Sd 212 firmware 
Qualcomm -> Sd 810 firmware 
Qualcomm -> Sd 400 firmware 
Qualcomm -> Sd 835 firmware 
Qualcomm -> Sd 410 firmware 
Qualcomm -> Sd 412 firmware 
Qualcomm -> Sd 415 firmware 
Qualcomm -> Sd 425 firmware 
Qualcomm -> Sd 430 firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/103671
https://source.android.com/security/bulletin/2018-04-01

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top