Podatność CVE-2016-10707


Publikacja: 2018-01-18   Modyfikacja: 2018-01-19

Opis:
jQuery 3.0.0-rc.1 is vulnerable to Denial of Service (DoS) due to removing a logic that lowercased attribute names. Any attribute getter using a mixed-cased name for boolean attributes goes into an infinite recursion, exceeding the stack call limit.

Typ:

CWE-400

(Uncontrolled Resource Consumption ('Resource Exhaustion'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Jquery -> Jquery 

 Referencje:
https://github.com/jquery/jquery/issues/3133
https://github.com/jquery/jquery/pull/3134
https://snyk.io/vuln/npm:jquery:20160529

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top