Podatność CVE-2016-10803


Publikacja: 2019-08-07

Opis:
cPanel before 57.9999.105 allows newline injection via LOC records (CPANEL-6923).

Typ:

CWE-93

(Improper Neutralization of CRLF Sequences ('CRLF Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Cpanel -> Cpanel 

 Referencje:
https://documentation.cpanel.net/display/CL/58+Change+Log

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top