Podatność CVE-2016-10977


Publikacja: 2019-09-17

Opis:
The nelio-ab-testing plugin before 4.5.0 for WordPress has filename=..%2f directory traversal.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Neliosoftware -> Nelio ab testing 

 Referencje:
https://wordpress.org/plugins/nelio-ab-testing/#developers
https://wpvulndb.com/vulnerabilities/8491
https://www.openwall.com/lists/oss-security/2016/05/10/1

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top