Podatność CVE-2016-10993


Publikacja: 2019-09-17

Opis:
The ScoreMe theme through 2016-04-01 for WordPress has XSS via the s parameter.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Scoreme project -> Scoreme 

 Referencje:
https://www.vulnerability-lab.com/get_content.php?id=1808

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top