Podatność CVE-2016-11058


Publikacja: 2020-04-28

Opis:
The NETGEAR genie application before 2.4.34 for Android is affected by mishandling of hard-coded API keys and session IDs.

Typ:

CWE-613

(Insufficient Session Expiration)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Netgear -> Genie 

 Referencje:
https://kb.netgear.com/30922/NETGEAR-genie-App-for-Android-Hard-coded-API-Key-and-Session-ID-Vulnerability

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top