Podatność CVE-2016-1176


Publikacja: 2016-04-05

Opis:
Buffer overflow in the ActiveX control in Sharp EVA Animeter allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted web page.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Sharp -> Eva animater 
Sharp -> Eva animator 

 Referencje:
http://jvndb.jvn.jp/jvndb/JVNDB-2016-000038
http://jvn.jp/en/jp/JVN41875357/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top