Podatność CVE-2016-1268


Publikacja: 2016-04-15

Opis:
The administrative web services interface in Juniper ScreenOS before 6.3.0r21 allows remote attackers to cause a denial of service (reboot) via a crafted SSL packet.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Juniper -> Screenos 

 Referencje:
http://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10732

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top