Podatność CVE-2016-1352


Publikacja: 2016-04-13   Modyfikacja: 2016-04-14

Opis:
Cisco Unified Computing System (UCS) Central Software 1.3(1b) and earlier allows remote attackers to execute arbitrary OS commands via a crafted HTTP request, aka Bug ID CSCuv33856.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Cisco -> Unified computing system central software 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160413-ucs

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top