Podatność CVE-2016-1490


Publikacja: 2016-01-26

Opis:
The Wifi hotspot in Lenovo SHAREit before 3.2.0 for Windows allows remote attackers to obtain sensitive file names via a crafted file request to /list.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Lenovo ShareIT Information Disclosure / Hardcoded Password
CoreLabs
26.01.2016

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:A/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.7/10
2.9/10
5.1/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Lenovo -> Shareit 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/135378/Lenovo-ShareIT-Information-Disclosure-Hardcoded-Password.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2016/Jan/67
http://www.coresecurity.com/advisories/lenovo-shareit-multiple-vulnerabilities
http://www.securityfocus.com/archive/1/537365/100/0/threaded
https://support.lenovo.com/us/en/product_security/len_4058

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top