Podatność CVE-2016-1492


Publikacja: 2016-01-26

Opis:
The Wifi hotspot in Lenovo SHAREit before 3.5.48_ww for Android, when configured to receive files, does not require a password, which makes it easier for remote attackers to obtain access by leveraging a position within the WLAN coverage area.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Lenovo ShareIT Information Disclosure / Hardcoded Password
CoreLabs
26.01.2016

Typ:

CWE-284

(Improper Access Control)

CVSS2 => (AV:A/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.9/10
2.9/10
5.5/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Lenovo -> Shareit 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/135378/Lenovo-ShareIT-Information-Disclosure-Hardcoded-Password.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2016/Jan/67
http://www.coresecurity.com/advisories/lenovo-shareit-multiple-vulnerabilities
http://www.securityfocus.com/archive/1/537365/100/0/threaded
https://support.lenovo.com/us/en/product_security/len_4058

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top