Podatność CVE-2016-1502


Publikacja: 2017-02-07

Opis:
NetApp SnapCenter Server 1.0 and 1.0P1 allows remote attackers to partially bypass authentication and then list and delete backups via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Netapp -> Snapcenter server 

 Referencje:
https://kb.netapp.com/support/s/article/authentication-bypass-vulnerability-in-snapcenter-server-1-0-1-0p1

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top