Podatność CVE-2016-1514


Publikacja: 2017-01-06   Modyfikacja: 2017-01-07

Opis:
A specially crafted unicode string in libebml master branch can cause an off-by-few read on the heap in unicode string parsing code in libebml. This issue can potentially be used for information leaks.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Matroska -> Libebml 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/95124
http://www.talosintelligence.com/reports/TALOS-2016-0036/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top